BAN NỀN NẾP THI ĐUA THÔNG BÁO

221 19/12/2017 14:01 CH Quản trị viên

Kính gửi: 

                - Các Anh chị trưởng phòng, Khoa
                - GVCN các lớp 
       Thực hiện sự chỉ đạo của BGH nhà trường, Ban nền nếp thi đua đã lên kế hoạch về HĐNK và Nền nếp thi đua năm học. Rất mong GVCN phối hợp triển khai cụ thể các Kế hoạch đến lớp mình.
        Các tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua áp dụng và xét đối với 2 lớp K34. Các lớp k33 thực hiện nền nếp theo quy định.
        - Ban nền nếp
    Trân trọng cảm ơn !
     Mọi thắc mắc xin gọi: 0985075885 Nguyễn Đức Cảnh