Kế hoạch Hiến máu tình nguyện năm 2017

187 11/12/2017 08:31 SA Quản trị viênĐOÀN KHỐI CCQ TỈNH

ĐOÀN TRƯỜNG TCKT KHÁNH HÒA

Số: 09/TB-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Khánh Hòa, ngày 08 tháng  12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

  Hiến máu tình nguyện năm 2017  

 


          Căn cứ Công văn số 167/BCĐ.HMTN 08/11/2017 của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa, để đảm bảo nhu cầu máu cấp cứu, điều trị cho nhân dân và khách du lịch trong tỉnh, Đoàn trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa kết hợp với Ban chỉ đạo VĐ.HMTN tỉnh Khánh Hòa tổ chức một buổi hiến máu tình nguyện với nội dung cụ thể sau:

          Thời gian: Vào lúc 7h00 ngày 20 tháng 12 năm 2017;

          Địa điểm: Phòng học số 4 và 5 Trường TCKT Khánh Hòa (Khu nhà E);

          Số lượng: 50 đơn vị máu;

          Thành phần: Chi đoàn tất cả các lớp(học sinh trên 18 tuổi), GVCN lớp, BCH Đoàn trường, Chi đoàn CBGV.

          Để đạt được chỉ tiêu trên, Đoàn trường kính đề nghị:

- Lãnh đạo nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi, chỉ đạo Đoàn trường tổ chức thực hiện buổi lấy máu đạt chỉ tiêu nêu trên;

- Phòng Đào tạo sắp xếp lịch học, phòng học phù hợp để học sinh tham gia hiến máu nhân đạo thuận lợi;

- Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với Đoàn trường chuẩn bị phòng để tổ chức buổi hiến máu;

- GVCN tham gia quản lý lớp mình trong buổi hiến máu tình nguyện.

          Vì lý tưởng nhân đạo của việc hiến máu cứu người, Đoàn trường rất mong được sự ủng hộ của Lãnh đạo nhà trường, các phòng, khoa và sự tham gia nhiệt tình của chi đoàn các lớp./.

 

                   LÃNH ĐẠO DUYỆT                                                                    TM/ BCH ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                            BÍ THƯ

                      (đã ký)                                                                          (đã ký)

  

            Th.S Nguyễn Tiến Lợi                                                  Nguyễn Đức Cảnh