LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ FUTSAL TRUYỀN THỐNG - ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH NĂM 2017

242 24/11/2017 15:11 CH Quản trị viên

                                  LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ FUTSAL TRUYỀN THỐNG

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH NĂM 2017

_______________________________________________

 Thời gian: Từ ngày 27/11 đến 02/12/2017.

        Địa điểm: Nhà thi đấu Thể thao Khánh Hòa – 33 Phan Chu Trinh.

 

Thứ 2

27/11

Thời gian

Tên đội

Bảng

Kết quả

 

08h00

Khối Quản lý Nhà nước 2 – Khối Sự nghiệp 2

A

-

 

09h00

Trường Trung cấp Kinh tế - Cơ quan khối Nội chính

A

-

 

14h00

Khối sự nghiệp 1 – Cơ quan khối Tổng hợp

B

-

 

15h00

KHAI MẠC GIẢI

 

 

 

15h15

Sở Văn hóa và Thể thao – Đài Phát thanh Truyền hình

B

-

 

16h15

SỞ Lao động TB&XH – Trường THPT Lê Quí Đôn

C

-

 

17h15

Khối Quản lý Tài chính Khối các Ban Đảng Đoàn thể

C

-

 

18h15

Sở Tài nguyên và Môi trường – Sở Nông nghiệp và PTNT

D

-

 

19h15

Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa – Khối Quản lý Nhà nước 1

D

-

 

Thứ 3 28/11

8h00

Trường Trung cấp Kinh tế – Khối Sự nghiệp 2

A

-

 

9h00

Khối Quản lý Nhà nước 2 - Cơ quan khối Nội chính

A

-

 

14h00

Sở Văn hóa và Thể thao -  Cơ quan khối Tổng hợp

B

-

 

15h00

Khối sự nghiệp 1 - Đài Phát thanh Truyền hình

B

-

 

16h00

Sở Lao động TB&XH – Khối các Ban Đảng Đoàn thể

C

-

 

17h00

Khối Quản lý Tài chính Trường THPT Lê Quí Đôn

C

-

 

18h00

Sở Tài nguyên và Môi trườngKhối Quản lý Nhà nước 1

D

-

 

19h00

Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa - Sở Nông nghiệp và PTNT

D

-

 

Thứ 4

29/11

8h00

Trường Trung cấp Kinh tế – Khối Quản lý Nhà nước 2

A

-

 

9h00

Khối Sự nghiệp 2- Cơ quan khối Nội chính

A

-

 

14h00

Sở Văn hóa và Thể thao Khối sự nghiệp 1

B

-

 

15h00

Đài Phát thanh Truyền hình - Cơ quan khối Tổng hợp

B

-

 

16h00

SỞ Lao động TB&XH - Khối Quản lý Tài chính

C

-

 

17h00

Khối các Ban Đảng Đoàn thể - Trường THPT Lê Quí Đôn

C

-

 

 

18h00

Sở Tài nguyên và Môi trường - Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa

D

-

 

19h00

Khối Quản lý Nhà nước 1 - Sở Nông nghiệp và PTNT

D

-

 

Vòng II

 

 

Thứ 5

30/11

15h00

TK1: IA – IIC:

 

-

 

16h00

TK2: IB – IID:

 

-

 

17h00

TK3: IC – IIA:

 

-

 

18h00

TK4: ID – IIB:

 

-

 

Thứ 6

01/12

8h00

BK1:

 

-

 

9h00

BK2 :

 

-

 

15h00

Tranh hạng ba

 

-

 

16h00

Chung kết

 

-

 

 

17h00

BẾ MẠC TRAO GIẢI

 

 

 

 

Ghi chú:

- Yêu cầu các đội bóng có mặt trước giờ thi đấu 15 phút  để làm thủ tục;

- Qúa giờ thi đấu 15 phút,đội nào không có mặt xem như bỏ cuộc.

 

   BAN TỔ CHỨC